Plato’s waarheid

Plato’s waarheid

Plato schreef in zijn meesterwerk ‘De ideale staat’ over de allegorie van de grot. Het verhaal gaat in grote lijnen over mensen die in een grot vastgebonden zitten en op de muur niets anders zien dan schimmen van objecten. Zo luidt zijn beroemde uitsrpaak: ‘Op de muren van de grot zijn alleen de schimmen de waarheid’ Eén man echter weet zich te bevrijden en klimt uit de grot en ziet voor het eerst in zijn leven hoe de wereld werkelijk is. Hij gaat terug in de grot om de mensen te overtuigen van de ware werkelijkheid. De mensen moeten echter niets van hem weten en slaan hem dood.

Platon_Cave_Sanraedam_1604
Plato’s allegorie van de grot – Jan Saenredam

Plato was er van overtuigd dat de geestelijke wereld meer echt was dan de stoffelijke. En de stoffelijke werkelijkheid slechts een schim was van de geestelijke. Alles hier is gebonden aan grenzen. Alles takelt af, hoe sterk ook, en sterft. Maar de geestelijke waarheid is eeuwig en onverandelijk.

Plato’s leraar en beste vriend was Socrates. De enige manier waarop we weten dat Socrates heeft geleefd is door middel van het werk van Plato. Socrates had als grootste missie om de mensen te overtuigen van de ware werkelijk en ze te bevrijden uit de grot waarin ze hun hele leven hadden geleefd. De mensen echter moesten hier niets van hebben en Socrates werd door de autoriteiten van Athene vermoord.

David_-_The_Death_of_Socrates
De dood van Socrates – Jacques Louis David

De opvatting van Plato en Socrates was dat alleen door filosofie een mens de ware werkelijkheid kan leren kennen.Alleen door de filosfie de stoffelijke werkelijkheid achter gelaten kan worden en de geestelijke kan worden bereikt. En een ideale staat alleen geregeerd kan worden door mensen die de filosofie beoefenen. En hierdoor rechtvaardigheid regeert.

Uit de geschiedenis blijkt echter dat vrijwel nooit rechtvaardigheid regeert in de wereld en de laatste zorg van de wereldleiders is om de filosofie te beoefenen. Hoe komt dit? Komt dit doordat mensen niets moeten hebben van de ware werkelijkheid en genoegen nemen met slechts schimmen hiervan?

Het is mooi om je voor te stellen hoe het zou zijn als rechtvaardigheid regeert op aarde. Als iedereen is harmonie samen leeft, er geen arm en rijk is. Hetgeen waar we echter op stuiten is echter dat de mensheid niet alleen maar echtvaardigheid en goedheid in zich heeft. De meest vreselijke misdaden zijn allemaal gepleegd door mensen. Dan is het makkelijk om te zeggen: ja, maar die mensen hadden een psychisch probleem. Zij waren beschadigd door hun problematische jeugd of door een afwijking in hun hersenen. Misschien is dit ook wel zo bij een deel van de mensen die verschrikkelijke dingen hebben gedaan, maar een groot deel, misschien wel de meerderheid, deden dit om meer macht te krijgen. Was Adolf Hitler bijvoorbeeld niet goed bij zijn hoofd of was hij slim om in te spelen op de ideeën en problemen die speelde in de samenleving van die tijd?

Het leven van Socrates is te vergelijken met dat van Jezus Christus. Ook Zijn grootste missie was om mensen te verlossen van de leugen waarin ze leefden en ze van de ware werkelijkheid te overtuigen. Van Hem en Zijn waarheid moesten de mensen niets hebben en ook Hem hebben de autoriteiten ter dood veroordeeld.

Socrates, Plato en Jezus Christus zijn allemaal personen waaruit ik inspiratie haal. Uit de eerste twee haal ik inspiratie voor mijn eigen filosofie. De filosofie waarvan ik meen dat hij de ware is en ook ik probeer mensen doormiddel van schrijven en praten te bevrijden van de leugen waarin ze al die jaren hebben geleefd. Uit Jezus Christus haal ik inspiratie op theologisch vlak. Hij is de enige van wie ik mijn volgeling van wil noemen. Want hoe eens ik het ook mag zijn met Socrates, Plato, Descartes en ga zo maar door, er is er geen één die, naar mijn mening, de absolute waarheid heeft weten te verkondigen. En dat deed Jezus Christus wel

In de maatschappij waarin we leven speelt religie een steeds kleinere rol. Er leeft over het algemeen een beeld als dit: religie is een persoonlijke zaak die geen rol mag en kan spelen in de publieke wereld en liever ook niet verkondigt wordt. Ikzelf heb echter wel de neiging om mijn geloof te verkondigen aan mensen. Ik ben me er echter wel van bewust dat ik de keuze niet kan maken voor mensen om christen te worden. Die keuze kan alleen de persoon zelf maken.

Wat geeft het christendom mij? Eigenlijk is hier een heel simpel antwoord op: alles. Want het feit dat er een God is die de mens liefheeft en alles wat Hij heeft aan de mens wil schenken, is alles wat er voor mij toedoet.

Het christendom heeft in de wereld een negatief beeld gekregen. Als een onderdrukkende macht, waarin geen ruimte is voor vrijheid en discussie. De Bijbel is een boek wat niet intellectueel is, waarin geen wijsheid schuilt. Ik ben er echter van overtuigd dat er geen één boek bestaat dat zulke diepe wijsheden bevat als de Bijbel. Want ik geloof dat de Bijbel geen menselijke wijsheden bevat, maar de Wijsheid van God.

En nu, zo’n 2370 jaar na de dood van Plato, ben ik zijn werk weer aan het lezen. Het is gek om je te beseffen dat het boek dat je leest al zoveel heeft doorstaan. Om te zien hoe het denkbeeld van de mens is veranderd, maar vooral hoe het op veel vlakken hetzelfde is gebleven. Want zullen we ooit absolute antwoorden hebben op de vragen van het leven? Misschien draait het helemaal niet om de antwoorden, maar om de weg die naar een antwoord leidt. De dingen die je op deze weg tegenkomt en de nieuwe inzichten die je bereikt. De uitdaging die je aangaat en op de weg wostelt met de grenzen van de menselijke rede.

Plato, één van de wijste mensen die ooit geleefd heeft, leeft door doormiddel van zijn werk. Hij geeft ons en mij nog steeds nieuwe inzichten en weet mensen te fascineren met zijn unieke methode van de dialoog. Want velen hebben geprobeerd om in zijn schrijfstijl van de dialoog te schrijven, maar niemand kan het zo goed als hij. Het leeft, gaat vlug en blijft ‘to the point’. Het is geen filosofische uiteenzetting met ellelange alinea’s en terminologie die de normale mens niet kan begrijpen. Zijn ideaalbeeld van een samenleving sluit nauw aan bij de mijne en ik denk dat menig politici veel van hem kan leren. Want wie Plato leest, komt te weten wat rechtvaaridgheid en goedheid nou echt zijn.

Iedereen zou Plato moeten lezen. Het is wijsheidsliteratuur van de bovenste plank…

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s